معرفی کامل الگوریتم مرغ مگس خوار , هدف الگوریتم مرغ مگس خوار
الگوریتم های گوگل
علی زهدی

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل چیست ؟ hummingbird

الگوریتم مرغ مگس خوار تحولی بزرگ در گوگل است که جهت تکامل الگوریتم های پاندا و پنگوئن عرضه شده است . چرا گوگل به الگوریتم جدیدی

دکمه بازگشت به بالا
×